Correspondence of ski helmet sizes

Correspondence of ski helmet sizes

SKI HELMET - SIZES & CORRESPONDENCE

Universal sizes Head sizes in cm US sizes UK sizes
XS 52 6 1/2 6 3/8
53 6 5/8 6 1/2
S 54 6 3/4 6 5/8
55 6 7/8 6 3/4
M 56 7    6 7/8
57 7 1/8 7
L 58 7 1/4 7 1/8
59 7 3/8 7 1/4
XL 60 7 1/2 7 3/8
61 7 5/8 7 1/2
XXL 62 7 3/4 7 5/8
63